En hörapparat är en god start vid nedsatt hörsel, men i många sammanhang har man stor nytta av kompletterande lösningar. Med vårt kunnande och den senaste tekniken jobbar vi för ett klart och tydligt hörande.


Våra tjänster

Vi erbjuder nedanstående tjänster till våra kunder

Arbetsplatsanpassningar via Försäkringskassan

Hörselskydd i bullriga miljöer: vid jakt, i klassrummet, på konsert eller vid andra tillfällen där du vill skydda hörseln, men har höga krav på ljudkvalitet och komfort

Koppla samman din hörapparat med stödjande utrustning. Anslut din mobiltelefon, din TV eller en extern mikrofon

Så här fungerar arbetsplatsanpassningar

Vi hjälper dig med alla steg mot att få ett bättre hörande på din arbetsplats. Från första besök, ansökningsprocess hos Försäkringskassan, till utprovning av nödvändig utrustning. Vi arbetar med de främsta leverantörerna och ser till att vara utbildade kring de senaste funktionerna

Steg 1: Första diskussion

Kontakta Klart och Tydligt så diskuterar vi din nuvarande situation och hur den kan förbättras.

Steg 2: Ansökan om utredning

Baserat på vår diskussion skriver en Leg. Audionom från oss ett skriftligt utlåtande till Försäkringskassan. Utlåtandet belyser din nuvarande situation och de behov du har för att klara av ditt arbete. Vi tar fram en första kostnadsuppskattning av tilltänkt teknisk utrustning och en vidare utredning på din arbetsplats

Steg 3: Godkännande om att genomföra utredning

Inom ett par veckor får du normalt besked från Försäkringskassan om att genomföra en vidare utredning. Klart och Tydligt kommer då till din arbetsplats och tar tillsammans med dig fram en lösning utifrån dina behov. Baserat på den lösning vi kommer fram till skickar vi en fullständig kostnadsuppskattning till Försäkringskassan 

Steg 4: Besked från Försäkringskassan

Normalt får du besked från Försäkringskassan inom 1-2 månader. Vi levererar då din utprovade lösning och Försäkringskassan fakturerar oss för kostnaden 

Vår Personal

Ulrika Birgersson, Leg. Audionom - Ulrika har lång erfarenhet som audionom och är idag verksam som Audionom vid Gävle Sjukhus. Ulrika har tidigare arbetat på Karolinska sjukhuset och Danderyds sjukhus.